ŞURALARSeminar Şurası

 

    FD.01.261 dissertasiya şurasının elmi Seminar Şurasının tərkibi:

 

 

 

 

    Soyadı, adı, atasının adı             

       İş yeri və vəifəsi

 Elmi dərəcəsi

 

1

Əliyeva Aybəniz Cavad qızı-(sədr)

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, “Molekulyar sitogenetika” şöbəsi, baş elmi işçi

 

Biologiya üzrə elmlər doktoru

 

2

İbrahimova Ziyadə Şərif qızı- (katib)

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, “Bitki fiziologiyası” şöbəsinin, aparıcı elmi işçi

 

Biolofiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

3

Əliyev Ramiz Tağı oğlu

Bitki fiziologiyası şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

 

4

Əminov Naib Xalıq oğlu

Elmi işlər üzrə direktor müavini

Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

 

5

Salayeva Samirə Cəfər qızı

Biotexnologiya şöbəsi, Böyük elmi işçi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Babayeva Sevda Maşalla qızı 

Biotexnologiya şöbəsi, Böyük elmi işçi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Kərimov Əkbər Yaşar oğlu

Texnologiya şöbəsi, aparıcı elmi işçi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

8

Məmmədova Ruhəngiz Bəxtiyar qızı

Texniki və yem bitkiləri şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

9

İzzətullayeva Vüsalə İbrahim qızı

Təhsil şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

10

Məmmədov Ayaz Məmməd oğlu

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik ehtiyatları şöbəsi, aparıcı elmi işçi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

11

Sadıqov Ələddin Nemət oğlu

 

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, dosent

 

12

Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu

Dənli-taxıl və Paxlalı bitkilər şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

13

Abdullayev Abidin Məhərrəməli oğlu

 Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

14

 Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı

 

Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

 

15

 Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı

 

Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

 

16 

 Zeynalova Sevil Əbdül qızı

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

17

 Həsənov Sabir Ramazan oğlu

 Tərəvəz və Bostan bitkiləri şöbəsinin müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

18

 Məmmədova Sevinc Əmir qızı 

 Rüşeym plazması laboratoriyasının müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

19

 Mustafayev Eldar  Sovet oğlu

 Virusologiya qrupunun rəhbəri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 20

 Şahverənov Allahverdi Umud oğlu

 İnsan genetikası qrupunun rəhbəri

Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru