STRUKTURElmi bazalarŞəki

 Şəki Elmi Tədqiqat Bazasının müdiri: Məmmədov Coşqun İsrafil oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Respublikanın Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış mədəni bitkilərinin və onların yabanı əcdadlarının (əsasən meyvə, giləmeyvə, üzüm və dərman bitkilərinin) genetik müx­təlifliyinin toplanması, artırılması, mühafizəsi, tədqiqi, ilkin seleksiyası, yeni sortların yaradılması, rayonlaşdırılması, sortların tingli­yinin təşkili və yayılması ilə məşğul olur.

 


 Aqronom: Əsədov Rövşən İsrayıl oğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Zakirov Rüfət Mürsəl oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fəhlə: Salmanov Rəvan Soltan oğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: Əliyev Musa Fərman oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: Alxasov Qurban Qiyas oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: Məmmədov Rafiq Əhməd oğlu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Gözətçi: Məmişov Rəşid Nadir oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Gözətçi: Xəlilov İlham Tofiq oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Traktorçu-maşinist: Əsgərov Qiyas Məhərrəm oğlu