ŞURALARElmi şura

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

GENETİK EHTİYATLAR İNSTİTUTU

ELMİ ŞURA ÜZVLƏRİ

 

 

Elmi dərəcəsi, soyadı və adı

Elmi ixtisasının kodu

 

1

Aqrar elmlər üzrə elmər doktoru,

AMEA-nın müxbir üzvü Əkpərov Zeynal

 

3103.04- Seleksiya və toxumçuluq

2

Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əminov Naib

 

2409.01- Genetika

3

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Abbasov Mehrac

 

2409.01- Genetika

4

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şərifova Səidə

 

2409.01- Genetika

5

Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əliyev Ramiz

 

2409.01- Genetika

6

Biologiya üzrə elmlər doktoru Əsgərov Aydın

 

2417.01- Botanika

7

Biologiya üzrə elmlər doktoru Şıxlinski Hacı

 

2409.01- Genetika

2414.01-Mikrobiologiya

8

Biologiya üzrə elmlər doktoru Əliyeva Aybəniz

 

2409.01- Genetika

9

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rüstəmov Xanbala

 

 

10

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qasımov Qədir

 

2409.01- Genetika

11

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sadıqov Hamlet

 

2409.01- Genetika

12

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Həsənov Sabir

 

2409.01- Genetika

13

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Afiq

 

2432.01 - Bioloji ehtiyatlar

14

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova Sevinc

 

2409.01- Genetika

15

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Musayev Mirzə

 

 

16

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova  Ruhəngiz

 

2409.01- Genetika

17

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru İzzətullayeva Vüsalə

 

2409.01- Genetika

18

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Ayaz

 

2409.01- Genetika

19

Elmi işçi Eldarov Məhəmməd