STRUKTURElmi bazalarQarabağ

Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasının müdiri: Mehdiyev Həmid Musa oğlu

E-mail:

Tel: 050 5895970

 

 

 

 

 

 

 


Qarabağ bölgəsinə aid dənli taxıl, paxlalı, texniki, meyvə-giləmeyvə, üzüm, tərəvəz-bostan bitkilərinin və onların yabanı əcdadlarının genetik müxtəlifliyinin toplan­ması, bərpası, mühafizəsi, tədqiqi, onların sınağının keçirilməsi, perspektivli formaların artırılması, rayonlaşmış sortların ilkin toxum­çuluğunun təşkili, becərilmə texnologiyasının işlənib hazırlanması və onların fermer təsərrüfatlarında yayılmasını həyata keçirir. Hazırda tədqiqat bazasının ərazisi işğal altında və cəbhənin təmas xəttindədir.  

 


Böyük elmi işçi:  Qurbanov Fərman Corux oğlu

E-mail:

Tel:

 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi: Ağayev Şiraslan Yahya oğlu 

E-mail:

Tel:

 

 

 

 

 

 

 


Mütəxəssis: Mehdiyev Nəsib Cəlil oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aqronom: Şirinov Məhəmməd Ağamməd oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük laborant: Sadiqova Mehriban Kamil qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laborant: Allahverdiyeva Ramidə Şiraslan qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Qurbanov Rahim Fərman oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Mehdiyev Yaşar Cəlil oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Şirinov Möhübbət Ağamməd oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Əvəzov İlqar Rasib oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Əvəzova Almas Azay qızı