STRUKTURElmi bazalarQarabağ

Mehdiyev Həmid Musa oğlu

Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasının müdiri

Tel: 050 5895970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Qarabağ bölgəsinə aid dənli taxıl, paxlalı, texniki, meyvə-giləmeyvə, üzüm, tərəvəz-bostan bitkilərinin və onların yabanı əcdadlarının genetik müxtəlifliyinin toplan­ması, bərpası, mühafizəsi, tədqiqi, onların sınağının keçirilməsi, perspektivli formaların artırılması, rayonlaşmış sortların ilkin toxum­çuluğunun təşkili, becərilmə texnologiyasının işlənib hazırlanması və onların fermer təsərrüfatlarında yayılmasını həyata keçirir. Hazırda tədqiqat bazasının ərazisi işğal altında və cəbhənin təmas xəttindədir.