STRUKTURŞöbələrKənd Təsərrüfatı Heyvanlarının genetik ehtiyatları

Struktur bölmənin rəhbəri: biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Heydər oğlu Məhərrəmov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

KTHGE Laboratoriyasının əsas fəaliyyət istiqaməti Azərbaycanın yerli və introduksiya olunmuş kənd təsərrüfatı heyvanlarının, quş­ların, tut ipəkqurdu və arıların genofon­dunun aşkarlanması, öyrənilməsi və səmərəli istifadəsindən ibarətdir. Bundan başqa morfoloji, biokimyəvi və molekulyar markerlərlə cinslərin öyrənilməsi və pasportlaşdırılmasının həyata keçirilməsi və kompüter məlumat bazasının yaradılması da əsas istiqamət kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

 

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Son 5 ildə laboratoriyada aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir.

  1. İki tut ipəkqurdu cins və 2 hibrid dövlət sınağına təqdim edilmişdir.
  2. İki tut ipəkqurdu cins və 2 hibrid üçün patent alınmışdır.

 


 

 

Böyük elmi işçi - b.ü.f.d. Seyidova Gülarə Ağamir qızı

E-mail: gulareseyidova129@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 Elmi işçi - Mirzəyeva Arzu Rəfail qızı

E-mail: mirzyevaa@bk.ru

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 Kiçik elmi işçi - İsmayılova Gülər Əli qızı

E-mail: gularismayil@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mütəxəssis - Həkimov Aleksandr Şamilyeviç

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

  

 


 

Böyük laborant - Cəfərova Zöhrə Məmməd qızı

E-mail: memmedovazohre72@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 


 

Laborant - Kazımova Şərqiyyə Ağaxan qızı

E-mail: sharqiyye.kazimova1960@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 Baş mütəxəssis - Əmiraslanov Vüqar Zəfər oğlu

 E-mail:

 Telefon: