ELANLAR
09:46, 30.10.2023
Hörmətli həmkarlar!

AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun (GEİ) doktorantı,Əminə Mərfət qızı Rəkidə tərəfindən  "Azərbaycanda becərilən ərik bitkisinin genetik müxtəlifliyinin və Şarka xəstəliyinə davamlılığının tədqiqi "mövzusunda  01 noyabr  2023-cü il tarixində saat 11:00-də akt zalında seminar keçiriləcəkdir.