YÜKLƏMƏLƏR

GMO qadağandır 


 - International conference on “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate change” Abstracts


 -SEMINAR WITH ICARDA's BOARD OF TRUSTEES, MANAGMENT AND STAFF, 2 December 2013:

Dr.Zeynal Akparov-Role of international collaboration in conservation and sustainable use of PGR of Azerbaijan

Dr.Zakir Khalikulov, Jozef Turok and Ram Sharma- "Plant genetic resources in Central Asia and the Caucasus as a basis for food security"

Dr.Javanshir Talai -“The results and prospects of agricultural researches carried out jointly in the frame of CGIAR in 1995-2013"

Dr.Ram Sharma et al.-"International collaboration introducing improved germplasm of cereals and legumes in Central Asia and the Caucasus in the context of climate change"

Dr.Nurbekov Aziz-"Promoting conservation agriculture in Central Asia and the Caucasus"

Dr.Sevda Babayeva, Mehraj Abbasov-"Role of international organizations in the training of high skilled national specialists in PGR fields"


 Cavid Ocaqi- Genomun nukleotid ardıcıllığının oxunma prinsipləri

Samirə Salayeva - NGS (Next Generation Sequensing Gələcək Nəsl Sekveser)  vasitəsilə əldə olunmuş nəticələrin analizi və SNP-lərin aşkarlanması


R.T.Əliyev, M.Ə.Abbasov, V.R.Rəhimli. Stres və bitkilərin adaptasiyası- pdf


"CHRONICA HORTİCULTURAE" jurnalında AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda keçirilmiş beynəlxalq konfrans haqqında yazı dərc edilmişdir


 Aqrobiomüxtəliklik (ingiliscə)


İstifadə olunan meyvə bitkilərinin seleksiyası (ingiliscə)


Qafqaz və Şimali Qara dəniz Regionunun Ampeloqrafiyası VITIS 2012 (ingiliscə)


 Aralıq dənizinin genetik kodu: Üzüm və zeytun (ingiliscə)


  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ İŞÇİLƏRƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİN VERİLMƏSİ ÜZRƏ İXTİSASLARIN NOMENKLATURASI


 AMEA MƏLUMAT KİTABÇASI