STRUKTURŞöbələrMərkəzi Məlumat Bazası qrupu

 Aparıcı elmi işçi - a.ü.f.d., dos. Məmmədov Afiq Tofiq oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d., Mirzəliyeva İlhamə Akif qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 Baş mütəxəssis - İmanova Nailə Ələsgər qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mütəxəssis - Əzizova Sevda İbrahim qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mütəxəssis - Qəhrəmanov Samir Mürşüd oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mütəxəssis - Həmidov Yusif Hamid oğlu

 E-mail:

 Telefon: