DİSSERTASİYALARElmlər doktoru

Əkpərov Zeynal İba oğlu
Əminov Naib Xalıq oğlu
Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu
Əliyeva Aybəniz Cavad qızı

Məmmədova Afət Dadaş-Şaraplı qızı