ELANLAR
16:31, 06.10.2023
Dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir

Azərbaycan Respublikası ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun (GEİ) dissertantı, iddiaçı Elnarə Mütəllim qızı Əhmədovanın 2412.01 – İmmunologiya və 2409.01– Genetika ixtisası ilə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Alma genotiplərinin dəmgil xəstəliyinə davamlılıq genlərinin skriningi və seleksiyada tətbiqi" mövzusunda dissertasiya işinin rəsmi müdafiəsi 31 oktyabr 2023-cü il tarixdə saat 11:00-da GEI-də FD 1.37 Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.