COUNCILSCouncil of young scientists

Young Scientists and Specialists of Council 

 

Chairman: Musayeva Gunel Dadash 

 

Vice-chairman: Sagiyla Alieva Vagif

 

Secretar: Gultakin Ahmadova Garaja

 

Members:

Nabieva Aytaj Yasin 

Zarkhara Huseinzadeh Nazir

Laman Namazova Husein

Gunel Vahabova Gunduz

Bayram Bayramov İlham

Akbar Karimov Yashar

Elchin Hajiev Saday

Mammadova Zeynab Mushfig

Shalala Abdulrahimli Namig

Amina Rakida Marfat

Gular İsmailova Ali

Gunel Musaeva Dadash

Ulkar Mammadzadeh Namig

 

 

-       Chairman

 

-     Vice-chairman 

 

-       Secretar

 

-       Members

Eldarov Mahammad Eldar oglu

 

Guvendiyev Vahid Musa oglu

 

Gadimaliyeva Gullar Akbar gizi

 

Mammadov Ayaz Mammad oglu

Shrifova Saida Sadagat gizi

Karimov Akbar Yashar oglu

Babayeva Sevda Mashalla gizi

Salayeva Samira Jafar gizi

Eldarova Jamala Mahammad gizi

Hajiyev Elchin Saday oglu

Javadzade Tural Yusif  oglu

Rustamova Vafa Nushiravan gizi

Asadova Kamale Valeh gizi

Ahmadova Sevinj Jamal gizi

Sadigova Farida Parvin gizi

Aslanova Gamar Seyran gizi

Mukhtarova Zumrud Sulduz gizi

 

 

 

 

 Young Scientists and Specialists of the Institute

 

Last name

Name

Middle name

Sex

Date of birth

 

Position

Scientific degree

Code of Speciality

 

 

1

Abbasov

Mehraj

Ali

male

1980

Deputy director

 

PhD on biology

2409.01-Genetics

2

Mammadova

Ruhangiz

Bakhtiyar

female

1973

Leading Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

3

Mammadov

Ayaz

Mammad

male

1978

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

4

Abishova

Khayala

Shahbala

female

1973

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

5

Polukhova

Natavan

Sabir

female

1978

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

6

Babayeva

Sevda

Mashalla

female

1982

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

7

Sharifova

Saida

Sadagat

female

1982

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

8

Mustafayev

Eldar

Sovet

male

1979

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2420.01-

Virology

 

9

Karimov

Akbar 

Yashar 

male

1981

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

10

Salayeva

Samira

Jafar

male

1983

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

11

Ojagi

Javid

Matlab

male

1977

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

 

12

Hajıyeva

Aynura

Firdovsi

female

1978

Senior Scientific researcher

PhD on biology

2409.01-

Genetics

13

Mehdiyeva

Sabina

Parvin

female

1976

Scientific researcher

 

 

14

Mirzaliyeva

Ilhama 

Akif

female

1976

Chief Specialist

 

 

15

Guliyev

Niyazi

Avaz

male

1976

Scientific researcher

 

 

16

Izzatullayeva

Vusala

Ibrahim

female

1978

Scientific researcher

 

 

17

Guvandiyev

Vahid

Musa

male

1983

Junior scientific researcher

 

 

18

Hasanova

Saida

Gasim

female

1983

Junior scientific researcher

 

 

19

Hajiyev

Elchin

Saday

male

1985

Junior scientific researcher

 

 

20

Mursalova

Camala

Mahammad

female

1985

Scientific researcher

 

 

21

Isayev

Bahruz

Hanifa

male

1986

Junior scientific researcher

 

 

22

Eldarov

Mahammad

Eldar

male

1987

Junior scientific researcher

 

 

23

Azizkhanli

Kharibul

Mammadkhan

female

1985

Junior scientific researcher

 

 

24

Asadova

Kamala

Valeh

female

1979

Junior scientific researcher

 

 

25

Majidova

Nigar

Yaver

female

1983

Senior assistant

 

 

26

Guliyeva

Gunel

Shahin

female

1985

Senior assistant

 

 

27

Hasanova

Hagigat

Gunduz

female

1988

Senior assistant

 

 

27

Emchiyeva

Vusala

Gurban

female

1987

Chief assistant

 

 

29

Jafarova

Ilaha

Musa

female

1989

Chief assistant

 

 

30

Abdullayeva

Lala

Sabir

female

1976

Chief assistant

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Aliyeva

Ayan

Ali

female

1983

Junior scientific researcher

 

 

33

Guliyeva

Aynur

Bilyamin

female

1974

Chief assistant

 

 

34

Gadimaliyeva

Gular

Akbar

female

1988

Chief assistant

 

 

35

Hasanova

Leyla

Uzeyir

female

1986

Chief assistant

 

 

36

Piriyev

Subhan

Safar

male

1985

Senior assistant

 

 

37

Salmanova

Mahbuba

Rafig

female

1985

Senior assistant

 

 

38

Saidova

Sabina

Vahid

female

1989

Senior assistant

 

 

39

Muradova

Aynura

Ilyas

female

1985

Senior assistant

 

 

40

Bakhishova

Nigar

Chingiz

female

1976

Junior scientific researcher

 

 

41

Maharramova

Sara

Huseynagha

female

 

Junior scientific researcher

 

 

 

Ahmadova

Matanat

Anvar

female

 

Senior assistant

 

 

42

Rustamova

Vafa

Nuchravan

female

1990

Senior assistant

 

 

43

Mammadova

Saadat

Muzaffar

female

1974

Chief assistant

 

 

44

Sadigova

Farida

Parviz

female

1990

Laborant

 

 

45

Ibrahimova

Shanay

Guloghlan

female

1984

Chief assistant

 

 

46

Verdiyeva

Gunay

Mammadzade

female

1984

Chief assistant

 

 

47

Jafarova

Elnura

Eldar

female

1973

Junior scientific researcher

 

 

48

Nazarova

Khalida

Maharram

female

1981

Senior assistant

 

 

49

Aliyeva

Emilya

Rafig

female

1986

Assistant

 

 

50

Khammadova

Gulnar

Mahammad

female

1986

Senior assistant

 

 

51

Rakida

Amina

Marfad

female

1989

Assistant

 

 

 

1.     Aitaj Nabieva  Yasin – Chairman

2.     Sagiyla Alieva Vagif

3.     Gultakin Ahmadova Garaja

4.     Zarkhara Huseinzadeh Nazir

5.     Laman Namazova Husein

6.     Gunel Vahabova Gunduz

7.     Bayram Bayramov İlham

8.     Akbar Karimov Yashar

9.     Elchin Hajiev Saday

10.                       Zeynab Mushfig

11.                       Shalala Abdulrahimli Namig

12.                       Amina Rakida Marfat

13.                       Gular İsmailova Ali

14.                       Gunel Musaeva Dadash

15.                       Ulkar Mammadzadeh Namig