ПОДГОТОВКА КАДРОВМагистры

N

Tədris ili (qəbul)

MAGİSTR

İxtisas

Elmi məsləhətçi

1

2015-2016

Məmmədova Şəfəq Faiz

Bitkilərin seleksiyası

a.e.ü.e.d., AMEA-nın müxbir üzvü Əkpərov Zeynal İba

2

2015-2016

Qurbanov Qurban Asif

Bitkilərin seleksiyası

b.ü.f.d. Şərifova Səidə Sədaqət

3

2016-2017

Nəsibova Jalə Afiq

Genetika

b.ü.f.d. Babayeva Sevda Maşalla

4

2016-2017

İslamlı Aygün İdris

Genetika

b.ü.e.d. Əliyeva Aybəniz Cavad

5

2016-2017

Hacıyeva Aynur Füzuli

Bitkilərin seleksiyası

a.e.ü.e.d., AMEA-nın müxbir üzvü Əkpərov Zeynal İba

6

2016-2017

Əhmədova Gültəkin Qaraca

Bitkilərin seleksiyası

b.ü.f.d. dosent Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu